--> RECLAMACIÓNS POR TELEFONÍA E PREFERENTES NA OMIC

0
A TELEFONÍA MÓBIL RECUPERA O LIDERATO COMO TEMA QUE MÁIS CONSULTAS E RECLAMACIÓNS XERA NA OMIC DESPOIS DAS PREFERENTES


A Oficina Municipal de Información ao Consumidor realizou o pasado ano 2.394 atencións, as que 1.900 corresponden a consultas e 494 a reclamacións

Os móbiles tamén orixinaron o maior número de consultas no apartado de produtos, e os electrodomésticos o de reclamacións


Vilagarcía 17 de marzo de 2014.- Como cada ano, a Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC) fixo pública a súa memoria anual con motivo da celebración do Día Mundial do Consumidor que se celebrou o sábado, 15 de marzo. Despois de que no ano 2012, as consultas e queixas polas participacións preferentes duplicaran a actividade na OMIC e se puxeran como principal tema causante de consultas e reclamacións, en 2013 a tendencia freouse, devolvendo o liderato á telefonía móbil, como era habitual nos últimos anos.

A OMIC realizou en 2013 un total de 2.394 atencións a usuarios e consumidores. Destas, 1.900 foron consultas, das cales 494 concluíron na tramitación das correspondentes reclamacións. O servizo municipal divide as dúas estatísticas en dous grandes bloques: servizos e produtos.

O apartado máis conflitivo é o relativo ao de servizos, que contabilizou 1.690 consultas e 452 reclamacións. Como xa se comentou, os servizos relacionados coa telefonía móbil xeraron o maior número de consultas (468) e tamén de reclamacións (217; seguidos moi de preto da banca e outros servizos financeiros, con 439 consultas e 96 reclamacións. A electricidade foi o terceiro sector que xerou máis consultas no apartado de servizos (194) e motivou 38 reclamacións. A distancia situáronse a telefonía fixa (91 consultas e 17 reclamacións), internet (89 consultas e 2 reclamacións), seguros (78 consultas fronte a 3 reclamacións); aluguer de vivenda (41 consultas) e gas (36 consultas e 12 reclamacións).
Outros temas do apartado de servizos polos que os consumidores acudiron á OMIC durante 2013 a realizar consultas e tramitar queixas foron reparación de automóbiles, gas ou transporte aéreo entre outros.

No bloque de produtos soen rexistrarse menos incidencias que no de servizos. En 2013 as atencións realizadas pola OMIC neste apartado ascenderon a 252 (210 consultas e 42 reclamacións). Tamén aquí os apartados de telefonía móbil foi o que xerou o maior número de atencións con 64 consultas, aínda que non chegou a materializarse ningunha reclamación. Non foi o caso da compra de electrodomésticos, dos cales se realizaron 23 consultas e 7 reclamacións. Cómpre salientar tamén as preguntas realizadas en relación a calzado e complementos (18) que deron como resultado a presentación de 6 reclamacións. Os seguintes postos ocupáronos os produtos informáticos (15 consultas e 1 reclamación), a roupa (13 consultas e 4 reclamacións) e os xoguetes e artigos infantís (13 consultas e 2 reclamacións).

Sistema de mediación e arbitraxe

As atencións rexistradas na OMIC prodúcense cando un consumidor acode ao servizo municipal a solicitar información sobre os dereitos que lle asisten para esixir aos prestador dun servizo ou empresario o cumprimento dos meses. A consulta non sempre se materializa en reclamación, xa que tras o asesoramento recibido na OMIC, na maior parte das ocasións, o propio consumidor soluciona o conflito.

As reclamacións se formulan por escrito, preséntanse por rexistro e remítense ao Instituto Galego de Consumo, que é o organismo competente para resolver mediante mediación ou o sistema de arbitraxe ao que están adscritos moitos establecementos.

Publicar un comentario

 
Top