--> LICITACIÓN DO SERVIZO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS

0
O CONCELLO INICIA A LICITACIÓN DO SERVIZO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS, QUE NON TERÁ
APORTACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL

A empresa adxudicataria disporá dos 116 vehículos do Concello, das cinco estacións aparcabicicletas, dos cinco puntos de control por vía ADSL e do software necesario

Os ingresos procederán das tarifas e da explotación publicitaria

O Concello de Vilagarcía acaba de poñer en marcha o proceso de licitación do servizo de préstamo de bicicletas que ata hai dous anos veu funcionando baixo o nome de Vaibike! A Administración enviou xa os pregos ás tres empresas, todas locais, que se interesaron por facerse co servicio. Este deberá funcionar sen ningunha achega económica municipal, de xeito que o adxudicatario obterá os seus ingresos mediante o cobro dunha tarifa polo aluguer e a explotación publicitaria do servizo.

Para a restitución do Vaibike! o concello porá a disposición da empresa as 116 bicicletas das que dispón (83 listas para o seu uso, 26 a estrear sen sillín e 7 pendentes de reparar), ademáis das cinco estacións de aparcamento, os cinco puntos de conexión para conecta vía ADSL co centro de control, a licenza de software que permite xestionar o servizo de préstamo , o lector de tarxetas de usuarios e o local para oficina do servizo, sito no parque do Cavadelo.

As ofertas que presenten os interesados na xestión do Vaibike! deben conter unha descrición detallada do sistema de mantemento, conservación, limpeza e xestión, relacionando os medios materiais (vehículos, ferramentas, etcétera) e humanos, "pormenorizando os pasos que deberán realizar os usuarios para a retirada das bicicletas e o sistema de redistribución das mesmas nas estacións aparcabicicletas de acordo coa súa demanda".

CATRO ANOS DE CONCESIÓN, SEN PRÓRROGA
No prego do concurso establécense uns horarios mínimos que os licitantes poderán mellorar. Eses horarios son, de luns a sábado de 7:30 a 21:30 (22:00 en verán) e de 10 a 21:30 os domingos en festivos (ata as 22:00 en verán). As tarifas propostas polos licitantes deberán ser, en todo caso, aprobadas polo Concello de Vilagarcía a través da correspondente ordenanza fiscal. Nas cláusulas se establecen outras condicións, como a revisión das bicicletas, que será diaria individualmente e trimestral para o conxunto do parque.

Como mínimo, o Concello esixe que establezan varios abonos: anual, mensual, quincenal, semanal e diario. O prazo de concesión será de catro anos, sen posibilidade de prórroga, de xeito que chegado o momento se convocaría o concurso de novo se así o decide o Concello.

Entre as melloras que os licitadores poderán presentar, e que o xurado cualificador valorará, figuran a realización de actividades lúdicas ou deportivas relacionadas coa bicicleta e a ampliación do número de estacións do servizo (de partida, cinco).

LISTA DE DISTRIBUCIÓN: http://www.vilagarcia.es/gabinete

Publicar un comentario

 
Top