HOMENAXE Á PANXOLIÑA. CONCERTO DE NADAL, CORO LICEO (14dic)

Domingo 20:30h, Nadal en Igrexia Parroquial Santa Baia de Arealonga

Programa
Primeira Parte
TRES PANXOLIÑAS DO RENACEMENTO ESPAÑOL E FRANCÉS
Grupo de Cámara
a) Verbum caro - Anónimo Siglo XVI
b) No la debemos dormir.- Anónimo Siglo XVI
c) Le mesagge des Anges.- Arm. F A. Gevaert
(Sen interrupción)

Panxoliñas "a capella"
a) Falade ben baixo (Galicia) - Arm. E. Cervera
b) El Noi de la mare (Calaluña) Arm E, Cervera
c) Natal de Évora (Portugal) Arm. Sampaio Ribeiro
d) Fuentecilla que corres (Andalucía) Arm. E. Cifré
e) Campana sobre campana (Andalucía) Arm. A. Pérez Moya
f) Adorar a1 Niño (Villancico venezolano) Arrg. A. Paz Valverde
g) Nocl'lebuetll (Cnlellana) - Arm. Danle Arrdrec
Panxoñiñas con acompañamento instrumental
a) Tararán (Castilla la Mancha) Arm. M. Oltra
b) El pobre alegre (Calaluña) - Arm. M. Oltra
e) Los peces en el rio (Popular) -Arm, AJlredo Camón
d) Los Reyes Magos - Navidad nuestra (Argentina) A.Ramirez
SEGUNDA PARTE
PANXOLIÑAS TRADICIONAIS EUROPEAS
a) Benedicat Vobis
b) Mid Winter
c) O tanfl\!nbaum
d) Es ist ein Ros entsprungen
e) Gloria a Dios
f) Noche de PAz
Panxolibs d. autor ellllDllanD
- G.F.Haendel
-G Halst
- tl.hneny
- M. Praetorius
- F. Mendelswhn
'1 Natal 11ft Compostela - J L Sanz
b) )(jn,s ,n.1oIy - Mart,o Slraw
el Cllosl,ans. awake, salute lhe hallVf morn -J K. Maunller
d) O hoIy III¡hl . A. o\rlamlJ
Rutter
el A lrIerTy Chnstmas Polb - W· Rodby,
"II N"och e de Paz - E Gru!)er
$o11$IIS, M' DGkKes Crespo (soPlarlO) I Statri¡ V.!zqu.el lsopran<l) I
Bonnre Caoper (lODIlnoll lilaritn Rodrlcou (soprlno) (J.rrxo!, r .. ,1a:ib.I
(lODIi<IO) IIMt LuóS Prado (tenor) I RoIltrto Ferr411de1 (tenorll Julio
Gf<til (blrIIono) I Ja_ Gamelo (blrfIonol
Múskos: ,IR¡o" *'~. (6fcooo) IIMt LUIS SaN lIu'IIIII-clr,,"n¡o)
CIIIIIs Pul' (blndulIIl) I Mallanll Gue!fJ (~Itaftuells)
Suscríbete a Arousa TV por correo
 
Top