TROFEO CEFRICO CIDADE DE VILAGARCÍA (1feb)

Domingo 9:30h, deporte en Fontecarmoa

Trofeo CEFRICO - Cidade de Vilagarcía

REGULAMENTO
Art.1.- Poderán participar todos os atletas federados que se atopen en calquera das seguintes condicións: Atletas que teñan fichado ó longo da tempada actual (2014/15) por algún Club pertencentes a Galicia. Atletas con ficha pola Federación Galega de Atletismo aínda que pertezan a clubs de outras Comunidades Autónomas. Atletas non galegos ou estranxeiros convidados expresamente pola Federación Galega de Atletismo, que non reúnan ningunha das dúas anteriores condicións.
Art.2.- As inscricións faranse a través do sistema online da web de RFEA (https://isis.rfea.es/sirfea2/) ata as 23:00 horas do Xoves 29/01/2015.
Art.3.- Limitación de probas: cada atleta só poderá participar en 2 probas e máis o relevo.
Art.4.- Nas probas de concursos todos os participantes farán 4 intentos.
Art.5.- As táboas de lonxitude estarán situadas a 1 metro en Benxamín, e a 2 metros en Alevín e Infantil.
Art.6.- As táboas de triplo salto estarán situadas a 6 e 8 metros.
Art.7.- As cadencias das probas de saltos serán as que seguen:
- ALTURA BNX.: 0.80 – 0.90 – 0.95 – 1.00 – 1.03 – 1.06 e de 3 en 3 cm.
- ALTURA ALV.: 0.85 – 0.95 – 1.00 – 1.05 – 1.10 – 1.13 – 1.16 e de 3 en 3 cm.
- ALTURA INF.: 1.00 – 1.10 – 1.15 – 1.20 – 1.23 – 1.26 e de 3 en 3 cm.
- PÉRTEGA ABS.: 2.61 – 2.71 – 2.81 e de 10 en 10 cm
Art.8.- A recollida de dorsais realizarase na secretaría da competición ata 45 minutos antes do comezo da proba, sendo estes recollidos polos atletas das categorías cadete e superiores, e polos delegados dos Clubs os dorsais das categorías menores.
Art.9.- Os atletas deberán empregar o dorsal outorgado pola organización de forma totalmente visible, en toda a superficie. O incumprimento desta norma será motivo de descalificación. Será responsabilidade dos atletas levar consigo 4 imperdibles para a colocación do dorsal. A organización non facilitará imperdibles.
Art.10.- Outorgaranse medallas nas categorías Benxamín, Alevín e Infantil ata o quinto clasificado de cada proba, categoría e sexo. Excepto nas probas de relevos onde só se outorgarán medallas os tres primeiros clasificados.
Art.11.- Nas probas de categoría Absoluta, outorgarase un premio especial Trofeo PROFAND, a mellor marca obtida por táboa I.A.A.F.
Art.12.- Todo o non disposto no presente Regulamento resolverase de acordo coas normas da I.A.A.F.
Art.13.- A organización non se fai responsable dos danos morais ou materias que se puidesen producir.

http://www.atletismogalego.com/hp010215.pdf


Suscríbete a Arousa TV por correo
 
Top