TALLER DE ORATORIA: FALAR EN PÚBLICO

Los martes 14 y 21 de abril de 2015 , 17:00h a 21:00h en DalleQDalle coworking, en Méndez Núñez 2, 2º

Entrada libre. Inscripción gratuita previa en www.emprendevga.com

Os obxectivos deste curso son
Adestrar competencias de comunicación
Mellorar a nosa posta en escena persoal
Aprender a superar o medo a falar en público
Adquirir estratexias de expresión oral e xestual
Desenvolver ou reforzar as capacidades que melloren a expresión oral na vida profesional

información www.emprendevga.com
 
Top