LIDERAZGO E XESTIÓN DE EQUIPO

Martes 26 de mayo dee 2015, 17:00h a 21:00h en DalleQDalle coworking, en Méndez Núñez 2, 2º

Entrada libre. Inscripción gratuita previa en www.emprendevga.com

LIDERADO ESTRATÉXICO
Fundamentos do liderado
As competencias do liderado
Liderado para o desenvolvemento organizacional
Empowerment e liderado.
LIDERADO E VALORES.
O liderado e os valores humanos.
Principios sustentados en valores.
MODELOS DE LIDERADO.
Estilos de liderado.
Modelo de liderado relacional
LIDERADO, COMPETENCIAS E CAPACIDADES.
Os atributos do líder.
Competencias da intelixencia emocional.
LIDERADO E TRABALLO EN EQUIPO.
Tres regulas do traballo.
Falacias actuais sobre o traballo.
O liderado e a organización
A realidade emocional dos equipos.
Liderado 2.0
información www.emprendevga.com
 
Top