Sesión constitutiva da corporación municipal.

Sábado 13 de junio de 2015, 12:00h en Salón de Plenos do Concello.

Entrada libre.

Unha vez celebradas as eleccións locais o día 24 de maio de 2015, convócase a Vde. á Sesión Constitutiva da Corporación Municipal que se celebrará no Salón de Sesións da Casa do Concello, o día 13 de xuño de 2015, ás 12:00 horas para proceder a tratar os temas que figuran na seguinte:

ORDE DO DÍA

1.- Constitución da Corporación Municipal elixida nas eleccións locais celebradas o día 24 de maio de 2015 (constitución da mesa de idade, comprobación de credenciais remitidas pola Xunta Electoral de Zona así como das declaracións de bens e intereses e posterior prestación de xuramento ou promesa por parte dos concelleiros electos).

2.- Elección do Alcalde de Vilagarcía de Arousa e posterior toma de posesión do cargo.

3.- Dar conta da acta de arqueo extraordinario e relación de bens municipais.

Vilagarcía de Arousa, 10 de xuño de 2015

O ALCALDE-PRESIDENTE A SECRETARIA XERAL,
 
Top