0

RED DE CENTROS SOCIOCULTURALES DE VILAGARCIA DE AROUSA 

A importancia dunha cidade non se define tanto polo tamaño do seu territorio nin polo maior ou menor número dos seus habitantes, senón máis ben pola calidade de vida que ofrece. E a calidade de vida mídese, entre outras cousas, polo grao de acceso dos cidadáns ós medios de educación e cultura. Conscientes disto, dende a Concellería de Cultura trabállase na procura dos seguintes obxectivos:
  • Incentivar e favorece-la creación cultural, creando novos espacios para a cultura e apoiando material e economicamente os procesos creativos.
  • Rentabiliza-los investimentos culturais, programando actividades para tódolas idades e intereses e durante todo o ano.
  • Fomenta-lo asociacionismo, favorecendo así a participación cidadá e poñendo á disposición dos veciños recursos, programas e espacios para o ocio e a creación.
  • Descentraliza-la oferta cultural, desenvolvendo unha rede de centros socio-culturais nos distintos lugares e parroquias, e corrixindo, deste xeito, as desigualdades no acceso á cultura.
  • Promove-la conservación do patrimonio cultural, organizando e patrocinando todos aqueles eventos a favor da defensa da tradición cultural e festiva do noso pobo.

Publicar un comentario

 
Top