--> PARTICIPA NA CABALGATA DE REIS 2016

0

Inscripción del 14 al 16 de Diciembre de 2015 

BASES REGULADORAS DE PARTICIPACIÓN NAS CARROZAS DA CABALGATA DE REIS 2016 

1.-As presentes bases redáctanse para regular a participación de nenos/as nas carrozas da Cabalgata de Reis 2016, que como é tradicional desenrólase en Vilagarcía de Arousa o día 5
de xaneiro de 2016 ás 19:00 hs.

2.-A Cabalgata estará composta por: 3 carrozas de SS.MM. Os Reis Magos e 3 carrozas con agasallos que irán acompañando a cada unha dos Reis Magos.

3.-Poderán participar todos/as as nenos/as empadroados neste municipio, que teñan entre 8 e 15 anos de idade.

Os nenos e nenas entre 8 e 9 anos acompañarán os Reis Magos nas súas carrozas e entre 10 e 15 irán nas carrozas de agasallos.

4.- O número de prazas é de 60, das cales, 24 serán para participar nas carrozas dos Reis Magos, ( nenos e nenas entre 8 e 9 anos) e 36 serán para participar nas carrozas de agasallos (nenos e nenas entre 10 e 15 anos).

´5.-Os participantes deberán ir ataviados acorde coa temática da cabalgata (vestidos de paxes)
*En caso de non ser atendidas as recomendacións de vestimenta a organización reservase o dereito de admisión)

6.- A solicitude: As familias deberán presentar unha única inscrición por nenos e nenas (excepto no caso de que se inscriba a varias persoas da mesma unidade familiar, sempre que estean no mesmo grupo) (anexo 1)), que será facilitada na Concellería de Cultura a partir do día 11 de decembro de 2015 a 16 de decembro de 2015, data de remate da inscrición, en horario de atención o público (de 8:30 hs. a 14:30 hs.)

7.- Na solicitude non deberá constar o nome de ningunha carroza: (nin dos Reis Magos nin de agasallos).

8.- A solicitude deberá ir acompañada da fotocopia do DNI do pai, nai, titor/ra ou representante legal do/a menor, así como do DNI do/a neno/a participante ou da folla correspondente do libro de familia.

9.- O prazo de presentación será do 14 de decembro ao 16 de decembro de 2015.

10.- As solicitudes deberán ser presentadas no Rexistro Xeral do Concello de Vilagarcía de Arousa, en horario de atención o público de 8:30 hs. a 14:30 hs. e polas tardes de 17:00 hs. a 20:00 hs.

11.- O proceso de selección será o seguinte:

A adxudicación pode ser:

- Directa: no caso de que a demanda non supero o número de prazas dispoñibles.
- Por sorteo público, no suposto de que o número de solicitudes supere o número de prazas dispoñibles, que se levará a cabo do seguinte xeito:

- O día 22 de decembro ás 12:00 hs. no Salón de Plenos do Concello.
- Publicación da listaxe definitiva de admitidos/as o 23 de decembro de 2015 nos taboleiros da Concellería de Cultura e na páxina web

12.- As adxudicacións serán persoais e intransferibles.

13.- Listaxe de agarda:

Publicada a listaxe definitiva dos/das admitidos/as confeccionarase unha listaxe de agarda cos/as- solicitantes excluídos, que seguirá a orde de resultado do sorteo.

En función das baixas que se produzan os nenos/as entrarán nas carrozas seguindo a orden na que figuren na lista.

Publicar un comentario

 
Top