Formación en Auditorio. Martes 7 junio 2016, 17:00h. Inscripción libre tel 986 18 84 67 / 

DESEÑO E PLANIFICACIÓN DE PROXECTOS. EMPRENDEVGA 

Deseño e planificación de proxectos
As constantes transformacións dunha contorna complexa como na que vivimos, requiren dunha correcta xestión do balance entre a flexibilidade que requiren os cambios e as situacións imprevistas e a planificación que nos marca o camiño para
acadar os nosos obxectivos.
Este programa nos introducirá na xestión da flexibilidade no marco do desenvolvemento dun proxecto cuns obxectivos claramente marcados e definidos.
Para iso afondaremos nos conceptos de planificación estratéxica e a súa relación coa identidade que se teña outorgado ao proxecto desde o seu deseño.


 
Top