Inscripción del 24 al 31 agosto. Curso en Centro Cultural de Trabanca Badiña en la primera semana de septiembre. 

"A COCIÑA DA AVOA" CURSO DE COCIÑA TRADICIONAL GALEGA 

Las personas participantes deberán cubrir el formulario de solicitud, que podrán obtener en el ayuntamiento o bien a través de la web www.depo.es.

Estos formularios deberán presentarse en los plazos establecidos por el propio ayuntamiento en el que se oferte la actividad escogida.

Cada ayuntamiento establecerá sus propios plazos de presentación de solicitudes, y las fechas y horarios en los que se realizarán las actividades, que se desarrollarán desde la finalización del curso escolar (finales de junio) hasta principios de septiembre.

Para cualquier información sobre los cursos ofertados deberán ponerse en contacto con los propios ayuntamientos

DEFINICIÓN

A cociña tradicional galega alberga unha ampla variedade de pratos cheos de sabor e tradición
e que son coñecidos a nivel internacional.

OBXECTIVOS 

Adquirir coñecementos, habilidades e destrezas básicas sobre a elaboración de pratos típicos
galegos
Aprender diferentes técnicas culinarias de uso tradicional
Coñecer tamén as últimas tendencias na preparación de pratos tradicionais cun toque
moderno

ACONDICIONAMENTO BÁSICO DA AULA 

Aula ampla con cociña, mesado e boa ventilación
Cadeiras para as persoas participantes

MATERIAIS ACHEGADOS POLA EMPRESA 

• Carpeta do programa (presentación e condicións do programa, guión dos contidos que serán
obxecto de desenvolvemento, copia da póliza do seguro de responsabilidade civil e copia do
seguro de actividades)
• Materiais didácticos: folios ou caderno, bolígrafo e fotocopias (todos os materiais didácticos
precisos para a boa execución das actividades)
• Equipamento específico: todo o material de demostración que precise o persoal docente para
o correcto desenvolvemento do obradoiro e mandís para as persoas participantes

MATERIAIS BÁSICOS QUE LEVARÁ O ALUMNADO 

Neste obradoiro o persoal docente achegará unicamente os alimentos precisos para as
demostracións. Se se quere facer unha degustación das receitas as persoas participantes
deberán levar os alimentos necesarios

COÑECEMENTOS MÍNIMOS DE ACCESO 

Non se requiren

NÚMERO DE PRAZAS: 20 

 
Top