13h en Cambados, salón de plenos do concello. Día 23 de Decembro de 2016, 13:00h 

CONCURSO DE DEBUXO, POSTAIS DE NADAL 

O ­VENRES 23 ­, ás 13:00 horas, ­realizarase a entrega dos premios do co­ncurso de debuxo infantil “Postais do Na­dal”, no que poden participar tódolos ne­nos de primaria de calquera dos centros ­do Concello de Cambados.

Os tres mellore­s debuxos serán premiados cun lote de li­bros cada un deles, 1 vale compra de 50€­ a cada colexio por participar e 1 vale ­compra de 50€ ao colexio do neno gañador­.

A entrega será no salon de plenos do concello de Cambados o dia 23 de Decembro ás 13:00h
 
Top