--> 🎵 ClasClás. Festival internacional de Música Clásica | 30jun-7jul

en Vilagarcía. 

ClasClás. Festival internacional de Música Clásica 


Programa: 

Sab 30jun

clasclas Inaugural
21h Auditorio. Entrada gratuita 

W. A. Mozart · Cuarteto para flauta y cuerdas en Re mayor KV.285
Gili Schwarzman, Ori Wissner-Levy
Florrie Marshall, Franz Bartolomey

R. Schumann · Fantasiestuck para clarinete y piano Op.73
Chris Grymes, Nadav Katan

C. Debussy · Sonata para violin y piano
Guy Braunstein, Denis Kozhukhin

D. Shostakovich · Quinteto con piano en Sol menor Op.57
Mayu Kishima, Julen Zelaia, Mila Krasnyuk
Franz Bartolomey, Denis Kozhukhin 

Dom 01jul

clasclas Salón I
12h Salón García. Entrada gratuita

W. A. Mozart · Quinteto para vientos con piano en Mi b mayor  KV.452
Iria Folgado, Dana Barak, Marissa Olegario
Pau Catalá, Denis Kozhukhin

​F. Mendelssohn · Trío con piano nº 1 en Re menor Op.49
María Hamela, Sophia Bacelar, Daria Kameneva

clasclas Pazo Rubianes
21h Pazo de Rubianes. Entrada con Invitación (será preciso a retirada previa de invitacións os días 25 e 26 de xuño nas dependencias do Conservatorio no Auditorio Municipal, en horario de 11:00 a 13:00 horas 2 invitacións/persoa) 

H. Wolf · Serenata Italiana
Gili Schwarzman, Clara-Jumi Kang
Deanna Anderson, Mon-Puo Lee

​R. Schumann · Tres Romanzas Op.94 (versión para flauta y cuerdas de G. Braunstein)
Juan Cernadas, Christa Maria Stangorra, María Hamela
Héctor Cámara, Ivan Sendetskiy, María Krykov

J. Brahms · Quinteto con clarinete en Si menor Op.115
Chris Grymes, Guy Braunstein, Ori Wissner-Levy
Diemut Poppen, Franz Bartolomey

*Al finalizar se servirá un vino cortesía de Pazo de Rubianes

Franz Bartolomey, Denis Kozhukhin 

Lun 02jul

clasclas Vista Alegre I
21h Iglesia de Vista Alegre. Entrada gratuita

I. Stravinsky · Suite Italiana
Vira Zhuk, Mariam Vardzelashvili

​S. Barber · Summer Music para quinteto de vientos Op.31
Gili Schwarzman, Iria Folgado, Chris Grymes
Marissa Olegario, Pau Catalá

P. I. Tchaikovsky · Souvenir de Florence en Re menor Op.70
Guy Braunstein, Clara-Jumi Kang, Diemut Poppen
Raquel de Benito, Franz Bartolomey, Ivan Sendetskiy

Mar 03jul

clasclas Pazo Golpelleira I
21h Pazo da Golpelleira a las 21 horas. Entrada: 12 €
https://www.ticketea.com/entradas-festival-internacional-musica-clasclas/

W. A. Mozart · Dúo en Sol mayor KV.423
Clara-Jumi Kang, Diemut Poppen

P. I. Tchaikovsky · Escena de la Carta de la Opera Eugeni Oneguin (arreglo G. Braunstein) 

G. Puccini · Fantasía sobre temas de ópera (arreglo  G. Braunstein)
Guy Braunstein, Sunwook Kim​

C. Saint Saens · Tarantelle  Op.6
Gili Schwarzman, Chrys Grymes e Susana Gomez

​E. Ysaye · Poeme Elegiaque Op.12
Mayu Kishima, Daria Kameneva

​M. Falla · El Amor Brujo
Vira Zhuk, Maya Lorenzen, Mila Krasnyuk
Mon-Puo Lee, Maria Krykov, Sunwook Kim

*En este concierto se ofrecerá un coctel servido por Sens Catering

Mie 04jul

clasclas Vista Alegre II

21h Iglesia de Vista Alegre a las 21 horas. Entrada gratuita

L. van Beethoven · Sonata para violín y piano nº 4 Op.23 (arreglo para flauta y cuerdas de G. Braunstein)
Gili Schwarzman, Mayu Kishima, Maya Lorenzen
Deanna Anderson, Beata Antikainen

P. Dukas · Villanelle
David Fernández, Denis Kozhukhin

​W. A. Mozart · Quinteto par clarinete y cuerdas en La mayor KV.581
Dana Barak, Clara-Jumi Kang, Julen Zelaia
Florrie Marshall, Franz Bartolomey

Jue 05jul

clasclas Vista Alegre III
12h30Iglesia de Vista Alegre. Entrada gratuita

M. Ravel · Trío con piano en La mayor
Christa-Maria Stangorra, Ivan Sendetskiy, Susana Gómez

​J. Brahms · Sexteto nº 1 en Si b mayor Op.18
Ory Wissner-Levy, Vira Zhuk, Mila Krasnyuk
Hector Cámara, Sophia Bacelar, Tamir Naaman 


clasclas Pazo Golpelleira II
21h Pazo da Golpelleira a las 21 horas. Entrada: 12 €

S. Rachmaninov · Trío "Elegiaque" nº 1  en Sol menor
Mayu Kishima, Beata Antikainen, Denis Kozhukhin

Z. Kodaly · Danzas de Galanta (arreglo de Ohad Ben Ari)
Clara-Jumi Kang, Mon-Puo Lee, Nadav Katan
Gili Schwarzman, Chris Grymes, David Fernández

F. Schubert · Quinteto "La Trucha" en La mayor D.668
Guy Braunstein, Diemut Poppen, Franz Bartolomey
Maria Krykov, Sunwook Kim

​*En este concierto se ofrecerá un coctel servido por Sens Catering

Vie 06jul

clasclas Vista Alegre IV
12h30 Iglesia de Vista Alegre. Entrada gratuita

F. Poulenc · Sexteto Op.100
Juan Cernadas, Iria Folgado, Dana Barak
Marissa Olegario, Pau Catalá , Mariam Vardzelashvili

R. Schumann · Quinteto con piano en Mi b mayor Op.44
Julen Zelaia, María Hamela, Raquel de Benito
Tamir Naaman, Daria Kameneva


clasclas Salón II
21h Salón García. Entrada gratuita

G. Mahler · Cuarteto con piano en La menor
Mayu Kishima, Deanna Anderson
Ivan Sendetskiy, Sunwook Kim

J. Brahms · Sonata para violin y piano nº 2 en La mayor Op.100
Clara-Jumi Kang, Sunwook Kim

L van Beethoven · Septimino en Mi b mayor Op.20
Guy Braunstein, Florrie Marshall, Beata Antikainen, Maria Krykov
Chris Grymes, Marissa Olegario, David Fernández

Sab 07jul

clasclas Salón III
12h30 Salón García. Entrada gratuita

J. Brahms · Sexteto con piano Op.60 (arreglo para vientos y piano)
Juan Cernadas, Iria Folgado, Juanjo López
Marissa Olegario, Pau Catalá, Susana Gómez

​J. Brahms · Cuarteto con piano nº 1 en Sol menor Op.25
Maya Lorenzen, Hector Cámara
Mon-Puo Lee, Nadav Katan 


clasclas Clausura
21h Auditorio Municipal. Entrada gratuita

S. Prokofiev · Obertura sobre temas hebreos Op.34
Julen Zelaia, Ori Wissner-Levy, Florrie Marshall
Tamir Naaman, Dana Barak, Daria Kameneva

​​E. Dohnanyi · Sexteto en Do menor Op.37
Clara-Jumi Kang, Raquel de Benito, Beata Antikainen
Chris Grymes, David Fernández, Mariam Vardzelashvili

F. Mendelssohn · Octeto para cuerdas en Mi b mayor Op.20
Guy Braunstein, Mayu Kishima, Vira Zhuk, Christa-Maria Stangorra
Deanna Anderson, Mila Krasnyuk, Franz Bartolomey, Sophia Bacelar

Precio, costes: Concello Vilagarcía

 • 71613,89€ orzamento para a realización do Festival Internacional de Música Clasclas 2018, que se celebrará entre os días 28 de xuño e 8 de xullo de 2018 ( Aportación municipal: 53724,48€ Aportación empresas colaboradoras e patrocinadoras do Festival: 17889,41€)
As empresas colaboradoras do Festival que realizan aportacións en especie non cuantificables son as seguintes:
- Pazo de Rubiáns: cesión de espazos o día 01/07/2018 con visita guiada e cocktail posterior. Por outra banda facilita o viño para as presentacións do festival.
- Pazo Golpelleira: cesión de espazos os días 3 e 5 de xullo de 2018 para a realización de dous concertos.
- Radio Galega: gravación gratuíta de varios concertos do festival.
- Foro Cultural de Austria: financiación directa de dúas participantes no programa YAP.
- Ruta Xacobea: aportación de 50 exemplares de dúas guias turísticas da comarca.
- Hinves Pianos: prezo especial no aluguer dos dous pianos e promoción do festival.
- Sens Catering: prezo especial no servizo de catering do Pazo da Golpelleira os días 3 e 5 de xullo.
- Hotel Castelao: cesión de espazos e unha habitación doble para o programa YAP

Sinatura e aprobación dos convenios de colaboración seguintes, con motivo da celebración do Festival Internacional de Música Clasclás, por un importe total de 13.289,41 €, para o financiamento das liñas do Festival que a seguir se indican:
Para o financiamento dos gastos derivados do Programa de Novos Valores Internacionais YAP do festival e Intership, por un importe total de 4.050,00 €:
700€ Baygar SL +
500€ Empresa Pereira (Grupo Abalo)+
500€ Plagal SL+
500€ Talleres Santiago Iglesias SL+
500€ Automoción La Junquera SL+
500€ MGS Mutua General de Seguros e Reaseguros SA+
500€ Cespa SA (Grupo Ferrovial)+
350€ D. Carlos Galbán Zaragoza (Duente instrumentos musicales)+
500€ Ahituvi+

Para o financiamento dos gastos correntes diversos derivados da organización, por un total de 1.750,00 €:
1500€ GADISA
250€ Sociedade Filarmónica de Vilagarcía

Para o financiamento dos gastos derivados do aluguer dos pianos de cola á Empresa HINVES:
4840€ D. Ramiro Carregal Rey +

Para o financiamento dos gastos derivados da impresión dos programas e libros do Festival (Impresión de 4.000 programas e 1.000 libros, realizados pola Empresa de economía social “Talleres Trébore, SL”, realizando a Fundación Paideia Galiza, cunha aportación en especie de 2149,41 €

Dáse conta á Xunta de Goberno Local da sinatura dos convenios de colaboración subscritos con diferentes empresas, organismos e particulares para o Festival internacional de Música Clasclás:

INGRESOS
PRP2018/3188
Dáse conta do informe da Directora do Conservatorio relativo á recaudación do prezo público pola venda das entradas para os concertos do Festival Internacional de Música ClasClas no pazo da Golpelleira os días 3 e 5 de xullo de 2018:
Ingresos previstos: 4.600,00€
Ingresos finais: 3.560,00€
Gastos previstos: 4.840,00€
Gastos finais: 4.800,00€
Resultado: -1.240,00€
A Xunta de Goberno Local queda sabedora acorda autorizar o incremento da aportación municipal por importe de 1.240,00€.

DESGLOSE GASTOS:
 • 5962,02€ factura nº E 73346 (Rex. 18/5437), correspondente ós gastos de aloxamento no Hotel Castelao dos mentores do festival internacional de música ClasClas, con cargo á partida orzamentaria 3261-22602. (previsión 6183,75€, reintegro de 221,73€)
 • 859,96€  Serigal 4, factura nº Emit-565 (Rex. 18/5414), correspondente á adquisición de diverso material de merchandising para o festival internacional de música ClasClas, con cargo á partida orzamentaria 3261-22602.
 • 4600€ Sens Catering - Cocina Gallega Contemporánea SL para o Servizo de Careting para os concertos do Festival internacional de Música Clasclás, no Pazo de A Golpelleira, os días 3 e 5 de xullo de 2018 (IVE incluído), con cargo á partida 3261.22799, para un aforo máximo de 250 persoas. 
 • 540€ D. Borja González Gallego PRP2018/1825Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto do catering con motivo das presentacións do Festival Internacional de Música clasclas o día 3 de maio de 2018 en Vilgarcía de Arousa e o día 23 de maio en Santiago de Compostela, de conformidade cos orzamentos presentados por D. Borja González Gallego, para cada un dos eventos por un importe total de 540,00 €, con cargo á partida 3261.22699:- Para a presentación en Vilagarcía: aperitivo para 40 persoas por un importe total de 240,00 €- Para a presentación en Santiago de Compostela: aperitivo para 50 persoas por un importe total de 300,00 €
 • 419,84€ Bañosprint. programas auditorio / programas pazo golpelleira /programas salón garcía / separatas (CONSERVATORIO MÚSICA VILAGARCIA 
 • 4840€ HINVES PIANOS, S.L. Factura F/2018/5500 ALQUILER ( ALQUILER PIANO 3/4 DE COLA YAMAHA C7 Y PIANO GRAN COLA STEINWAY & SONS D274 SEGUN N/FACTURA PROFORMA C00052 // con cargo á partida 3261.205
 • PRP2018/1582 Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música para aprobar a revisión técnica ( afinación, regulación e entoación) de 13 pianos (3 de cola e 10 pianos verticais) do Conservatorio Profesional de Música, e visto o orzamento presentado por D Tygran Poghosyan Gharibyan por importe de 1179,75€ (IVE incluído)// PRP2018/2020 Vista a proposta do Director da Escola Municipal de Música para aprobar a revisión técnica (afinación, regulación e entonación) de 5 pianos (1 de cola e 4 pianos verticais) da Escola Municipal de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento de D Tygran Poghosyan Gharibyan por importe total de 605,00€ (IVE incluído), con cargo á partida 3262.22799.
 • 1399,50€ TURISMO NA VILA, S.L (Hotel Vilagarcía, O Castro) Alojamiento 5 habitaciones. factura F/2018/5461  ive incluido 
 • 456€ Hotel Carril SL gasto correspondente a aloxamentos con motivo do Festival Internacional de Música Clasclas a realizar nos seguintes establecementos hoteleiros, por un importe total de 9.249,25 €, con cargo á partida 3261.22606:
 • 428€ Carlos Crespo Gómez para a impresión dos Flyers e Trípticos do Festival Internacional de Música Clasclás, por un importe total de 428,00 € (178 € de impresión de 15.000 flyers e 250 € da impresión de 5.000 trípticos), con cargo á partida 3261.22602.  factura F/2018/4080
 • 391,36€ VIAJES BARCELO, S.L. BILLETE AVIÓN A BERLÍN DO PROFESOR PABLO VIDAL VÁZQUEZ CONSERVATORIO, XESTIÓNS FESTIVAL CLASCLÁS. factura F/2018/2015
 • 907,50€ CARLOS CRESPO GOMEZ DESEÑO GRÁFICO E COMUNICACIÓN, FESTIVAL
 • INTERN. DE MÚSICA CLASCLAS. CONSERVATORIO. factura F/2018/5598 / Educación PRP2018/1581 Vista a proposta da Directora do Conservatorio Profesional de Música, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por D. Carlos Crespo Gómez, para as actuacións de deseño gráfico e comunicación de todo o material publicitario, soportes informativos, promocionais e elementos decorativos do Festival Internacional de Música Clasclas, que terá lugar entre o 28 de xuño e o 7 de xullo de 2018, por un importe total de 907,50 € (IVE incluído), con cargo á partida 3261.22706, debido á imposibilidade da Área de Comunicación de atender esta tarefa pola sobrecarga de traballo, pero aínda así supervisarán o traballo realizado e impriman todo o material necesario.
 • 1210€ HOTEL PLAYA COMPOSTELA, S.L. HABITACION DOS CAMAS ( 10 HABITACIONES DOS CAMAS DESAYUNOS INCLUIDOS ALOXAMENTO PROGRAMA YAP CLASCLAS 2018 SERVIZO DE CU factura F/2018/5856 
 • 3.465,44€ Simón Casal de Miguel. cobertura audiovisual do Festival Internacional de Música Clasclas,. factura F/2018/5803 con cargo á partida 3261.22799 
 • 956,72€ Serigal subministro de marchandising/publicidade do Festival Internacional de Música Clasclas: 100 camisetas negras serigrafiadas diante e detrás/ 30 polos negros serigrafiados en tetilla/ 100 pulseiras identificativas serigrafiadas en dourado/ 100 lanyard serigrafiados en dourado. 
 • 125,24€ Empresa Clece SA. contratación de 6 horas dun servizo de limpeza extraordinario para limpeza das instalacións do Auditorio Municipal o día 1 de xullo de 2018 con motivo do Festival Internacional de Música Clasclas, con cargo á partida 3261.22699./ Autorizar a utilización de 38 horas da bolsa de traballo de limpeza existente coa Empresa Clece SA para realizar en diversas dependencias do Auditorio con motivo de Festival Internacional de Música Clasclas. 
 • 1800 € para gastos de transporte. Con cargo á partida 3261.22606
 • 11513,63 € para gastos de viaxes dos Mentores, SUMMIT e outros e gastos de restauración. Con cargo á partida 3261.22606 
 • 74,57€ Allianz a través de Willis Galicia Correduría de Seguros, S.A., dunha póliza de accidentes para os participantes no Festival Internacional de Música ClasClas dende o 28-06-2018 ao 08-07-2018 
 • 544,50€ GALBAN ZARAGOZA CARLOS SUBMIN. VINTE ATRILES WITTNER, I FESTIVAL INTER. CLASCLAS 2018. CONSERVATORIO. factura F/2018/4641 

30jun, 01jul, 02jul, 03jul, 04jul, 05jul, 06jul, 07jul
junio julio 2018
 
Top