--> 📣 Pleno Municipal extraordinario Vilagarcía | 11oct

0

11h jueves, política en Concello, Ravella 1, Vilagarcía. Entrada libre. Pleno Municipal extraordinario Vilagarcía 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA

Orde do día da sesión plenaria extraordinaria que se celebrará no Salón de Sesións da Casa do Concello, o día 11 de outubro de 2018, ás 11,00 horas.

ORDE DO DÍA 

1.- Aprobación, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto de Actividades Económicas.

2.- Aprobación, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles.

3.- Aprobación, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto de construcións, instalacións e obras.

4.- Aprobación, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto de vehículos de tracción mecánica.

5.- Aprobación, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa polo subministro de auga potable a domicilio.

6.- Aprobación, se procede, da modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa de depuración de augas residuais.

11oct
octubre 2018


Publicar un comentario

 
Top