--> 💡 KAEME Cursos gratuitos de Inclusión e Capacitación Dixital | mar-nov

0

9h-14h en Vilagarcía. Inscripción en Aula Cemit, Matonsiños Vilagarcía. Cursos gratuitos  

Cursos gratuitos de Inclusión e Capacitación Dixital 

Impartidos por Kaeme Consultoría y Prevención, S.L.

Se impartirán entre los meses de Marzo y Noviembre.

Info e inscripción en Aula Cemit, Matosiños, en horario lunes a viernes 9h-14h

Listado de la formación que se impartirá:

INCLUSIÓN DIXITAL
 • · Iniciación a informátca e internet para adultos 30h
 • · Correo elctrónico: webmail 15h
 • · Seguridade na Rede 15h
OFIMÁTICA EN SOFTWARE LIBRE
 • Procesador de textos I 15h
 • Folla de cálculo I 15h
 • Elaboración de presentación I 15h
 • Base de Datos I 15h
 • Procesador de textos II 15h
 • Folla de cálculo II 15h
 • Elaboración de presentación II 15h
 • Base de Datos II 15h
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. E-ADMÓN.
 • O uso do DNI Electrónico e o Certificado Dixital 4h
 • Trámites Electrónicos e Administración Electrónica. Sede Electrónica Concello de Vilagarcía 4h 
CAPACITACIÓN AVANZADA EN FERRAMENTAS TIC
 • Deseño de páxinas webs con Wordpress 30h
 • Cloud Computing 30h
 • Programación para dispositivos móviles 30h
 • Google Apps 30h
 • Retoque Fotográfico 30h
 • Deseño Gráfico 30h
ORIENTACIÓN AO EMPREGO
 • Redes sociais e procura de emprego 30h
 • App´s móviles para a busca activa de emprego 20h
 • Elabora o teu C.V. 15h
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 2018


Publicar un comentario

 
Top