--> 👪 Concurso Deseño do Cartel da Cabalgata de Reis | dic

en Vilagarcía. Inscripción previa hasta 3 dic. Para niños/as de 7 a 11 años. 


Concurso Deseño do Cartel da Cabalgata de Reis 


BASES

 • 1. Neste concurso poderán concurrir cantos nen@s o desexen, en idades comprendidas
 • entre os 7 e 11 anos, empadronados neste municipio
 • 2. Deberá de indicar o seguinte texto: “sábado, 5 de xaneiro ás 19:00 hs.”
 • 3. Só se admitirán os traballos presentados a título individual, nunca se admitirán os
 • traballos realizados por grupos.
 • 4. Os concursantes poderán presentar cantas obras desexen, pero soamente se premiará
 • unha das presentadas.
 • 5. O tamaño será de A3 (297 x 420 mm.) ou similar.
 • 6. Os autores non poderan asinar os traballos orixinais, poñerán o seu nome, apelidos,
 • enderezo e un número de teléfono no reverso do cartel.
 • 7. Presentáranse na Concelleria de Cultura, de martes a venres, en horario de 09:00 hs. a
 • 13:00 hs., rematando o prazo o día 3 de decembro de 2018
 • 8. O Xurado fará a selección e escollerá un cartel gañador. Asi mesmo, poderá conceder
 • si asi fose necesario un accesit.
 • 9. O dictame do xurado será inapelable.
 • 10. Concederase un premio único.
 • 11. Cos traballos enviados farase unha exposición no Auditorio de Vilagarcía de Arousa, ou
 • onde determine a organización.
 • 12. O traballo gañador quedará en propiedade da Concelleria de Cultura para a edición do
 • material publicitario da mesma, aparecendo unha reseña do seu aut@r.
 • 13. Os concursantes polo feito de participar, aceptan íntegramente as presentes bases.
 • 14. A entrega do premio realizarase no día e lugar que estableza a Concelleria de Cultura. 

Organiza: Concellería Cultura Concello Vilagarcía. 

03dic
diciembre 2018 
navidad
nadal
infantil

 
Top