--> 🏃 LVI Travesía a Nado de Vilaxoán. I Memorial Celestino Brianes | 1sep11h domingo en porto Vilaxoán, Vilagarcía. Entrada libre 

LVI TRAVESÍA A NADO AO PORTO DE VILAXOÁN. I MEMORIAL CELESTINO BRIANES 


A coorganización da LVI Travesía a nado ao porto de Vilaxoán, correrá a cargo da Fundación de Deportes do Concello de Vilagarcía contando coa colaboración dos Clubs Natación e Salvamento Vilagarcía e do Club de Remo Vilaxoan e rexéndose polo presente regulamento.

11h

PERCORRIDO A: 2000 METROS (2005 E ANTERIORES)
PERCORRIDO B: 900 METROS (2009 E ANTERIORES)
PERCORRIDO C: 250 METROS (2007 E POSTERIORES)

https://championchipnorte.com/evento/detalle/id/1911/lvi-travesia-a-nado-ao-porto-de-vilaxoan-vilagarcia-de-arousa

Poderán participar na proba nadadores/as federados e non federados cun máximo de 250
inscritos. Enténdese por federado, o deportista con licencia federativa en vigor na tempada
2018/2019 en calquera Federación Territorial dependente da Federación Española de Natación
(FEN).

3.- CATEGORÍAS
• Percorrido A: 2.000 metros.
o Categoría 1: Ano 1979 e anteriores.
o Categoría 2: Ano 2001 a 1980.
o Categoría 3: Ano 2002 a 2005.
• Percorrido B: 900 metros
o Categoría 4: Ano 1979 e anteriores.
o Categoría 5: Ano 1989 a 1980.
o Categoría 6: Ano 2001 a 1990.
o Categoría 7: Ano 2002 a 2009.
• Percorrido C: 250 metros
o Categoría 8: Ano 2007 e posteriores.


01sep
septiembre 2019

 
Top