--> 🎬 Cine Clube Ádega 'Compulsion' (Ciclo Psicocine) | 17oct

0

20h15 jueves 17 de octubre, charla y proyección en Salón García, Vilagarcía. Entrada libre  

CINE CLUBE ÁDEGA: CICLO PSICOCINE  


Ciclo de PsicoCine organizado por Ádega Cine Club y moderado por el médico/psiquiatra Jesús Dapena Botero.

Compulsión

17oct
octubre 2019

Financia Concellería de Cultura
PRP2019/4592 Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para a realización dun ciclo denominado CICLO PISCOCINE, enmarcado dentro dunha xornada de 3 días (os xoves do mes de outubro 10, 17 e 24) no Salón García, adxudicando o mesmo a
Cine Clube Adega, por un importe de 3.000,00 €, con cargo á partida 334.22609.
Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na
facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web
municipal.

Publicar un comentario

 
Top