--> 💡 Curtas: OBRADOIRO de fotopoesía a cargo de Sherni Kaur (Patola Ti) | 27oct

11h30 domingo en Sala Conferencias Auditorio Vilagarcía. Entrada libre. 

OBRADOIRO de fotopoesía a cargo de Sherni Kaur


Sherni Kaur impartirá o obradoiro de fotopoesía, mestura de técnicas, asociación de imaxes con textos, poesía do sèculo XXI, que sérvese das novas tecnoloxías para acercar o gran público o último bastión da literatura á poesía.
Dende adolescentes a adultos.
Precisase teléfono móbil.

OBRADOIRO de fotopoesía a cargo de Sherni Kaur | PATOLA TI
11:30 Sala Conferencias Auditorio

Sherni Kaur 


Hai máis de 10 anos empecei a traballar coa expresión artística como terapia, tanto persoal coma profesionalmente. Hoxendia continúo a profundizar nese eido, deixando a fotografía coma unha parcela de traballo e desenvolvemento creativo que me permite comunicarme e recoñecerme a través da imaxe e dunha visión estética que considero moi persoal.

10 years ago I began to work with artistic expression as a therapy, personal and professionally. Nowadays, I am still following the same path, leaving photograohy as a field of work and creative growing that allows me to comunicate and acknowledge myself through the image and a very personal aesthetic vision.

Formación 

Técnico en Fotografía Dixital/ Digital Photography (Universidade Rey Juan Carlos)
Iniciación á fotografía nocturna/ Night Photography (LuzLux)
Fotografía de Producto/ Product Photography (GF Studio)
Workshop - Retrato/ Portrait (Cristina Pontanilla Fotografía)
Workshop- Retrato/ Portrait (Íñigo Echenique)
Fotografía Gastronómica (en curso)


27oct
octubre 2019
Festival Curtas

 
Top