--> AUTOBUS

0

2019 

HORARIOS DE AUTOBUS 

Líneas, horarios y paradas de bus con origen o destino en Vilagarcía de Arousa.
Operan las empresas de transporte: Benito Abalo, Pereira, Nuñez Barros (grupo Benito Abalo)

LÍNEA AUTOBUS HOSPITAL DO SALNÉS 
Paradas: Vilagarcía - Cavadelo - San Roque - Rubiáns - Hospital/Ande | Trayecto: 15min | Nuñez Barros

VILAGARCÍA - HOSPITAL
lunes a viernes
07:45 - 08:30 - 09:30 - 10:30 - 11:30 -12:15 - 13:30 

HOSPITAL - VILAGARCÍA
lunes a viernes
08:15 - 09:15 - 11:15 -12:15 - 12:40 - 14:00


LÍNEA AUTOBUS CARRIL
Paradas: Praza da Peixería > Parque Miguel Hernández > Ramal > San José > Praia Compostela > Viviendas Renfe > Vintecinco > Baltar > Praza de Carril > A Rosa

CARRIL > VILAGARCÍA > VILAXOÁN (por Vilaboa)*
  lunes a viernes
  07:30 - 08:00 - 08:30 - 09:00 - 09:30 - 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 - 16:00 - 16:30 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:30 - 20:00 - 20:30 - 21:00 - 21:30 - 22:00 ( 23:00 - 00:00 - 01:00, 1jul-31ago)
  sábado
  08:00 - 08:30 - 09:00 - 09:30 - 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 - 16:00 - 16:30 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:30 - 20:00 - 20:30 - 21:00 - 21:30 - 22:00 ( 23:00 - 00:00 - 01:00, 1jul-31ago)
  domingo y festivos
  08:30 - 09:30 - 10:30 - 11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 - 16:00 - 16:30 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:30 - 20:00 - 20:30 - 21:00 - 21:30 - 22:00 ( 23:00 - 00:00 - 01:00, 1jul-31ago) 
  +especiales
  (días 18-19-20-21-24-26-27 de julio // 17-18-21-22-23-24-31 de agosto)
  02:00 - 03:00

VILAGARCÍA > CARRIL
 • lunes a viernes
  07:45 - 08:15 - 08:45 - 09:15 - 09:45 - 10:15 - 10:45 - 11:15 - 11:45 - 12:15 - 12:45 - 13:15 - 13:45 - 14:15 - 14:45 - 15:15 - 15:45 - 16:15 - 16:45 - 17:15 - 17:45 -18:15 -18:45 -19:15 -19:45 -20:15 - 20:45 - 21:15 - 21:45 - 22:15 ( 22:45 -23:45 - 00:45, 1jul-31ago )
 • sábado
  08:15 - 08:45 - 09:15 - 09:45 - 10:15 - 10:45 - 11:15 - 11:45 - 12:15 - 12:45 - 13:15 - 13:45 - 14:15 - 14:45 - 15:15 - 15:45 - 16:15 - 16:45 - 17:15 - 17:45 -18:15 -18:45 -19:15 -19:45 -20:15 - 20:45 - 21:15 - 21:45 - 22:15 ( 22:45 -23:45 - 00:45, 1jul-31ago ) 
 • domingo y festivos
  08:15 - 09:15 - 10:15 - 10:45 - 11:15 - 11:45 - 12:15 - 12:45 - 13:15 - 13:45 - 14:15 - 14:45 - 15:15 - 15:45 - 16:15 - 16:45 - 17:15 - 17:45 - 18:15 - 18:45 - 19:15 - 19:45 - 20:15 - 20:45 - 21:15 - 21:45 - 22:15 ( 22:45 -23:45 - 00:45, 1jul-31ago ) 
 • + especiales
  (días 18-19-20-21-24-26-27 julio// 17-18-21-22-23-24-31 agosto)
  01:45 - 02:45

LÍNEA AUTOBUS VILAXOÁN (por Vilaboa)

VILAXOÁN (por Vilaboa) > VILAGARCÍA > CARRIL • lunes a viernes
  07:30 - 08:00 - 08:30 - 09:00 - 09:30 - 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 - 16:00 - 16:30 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:30 - 20:00 - 20:30 - 21:00 - 21:30 - 22:00 ( 22:30 - 23:30 - 00:30, 1jul-31ago )
 • sábado
  08:00 - 08:30 - 09:00 - 09:30 - 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 - 16:00 - 16:30 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:30 - 20:00 - 20:30 - 21:00 - 21:30 - 22:00 ( 22:30 - 23:30 - 00:30, 1jul-31ago )
 • domingo y festivos
  08:30 - 09:30 - 10:30 - 11:00 - 11:30 - 12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 - 16:00 - 16:30 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:30 - 20:00 - 20:30 - 21:00 - 21:30 - 22:00 ( 22:30 - 23:30 - 00:30, 1jul-31ago )
 • + especiales
  (días 18-19-20-21-24-26-27 julio // 17-18-21-22-23-24-31 agosto)
  01:30 - 02:30


VILAGARCÍA > VILAXOÁN (por Vilaboa) • lunes a viernes
  07:45 - 08:15 - 08:45 - 09:15 - 09:45 - 10:15 - 10:45 - 11:15 - 11:45 - 12:15 - 12:45 - 13:15 - 13:45 - 14:15 - 14:45 - 15:15 - 15:45 - 16:15 - 16:45 - 17:15 - 17:45 - 18:15 - 18:45 - 19:15 - 19:45 - 20:15 - 20:45 - 21:15 - 21:45 - 22:15 ( 23:15 - 00:15 - 01:15, 1jul-31ago )
 • sábado
  08:15 - 08:45 - 09:15 - 09:45 - 10:15 - 10:45 - 11:15 - 11:45 - 12:15 - 12:45 - 13:15 - 13:45 - 14:15 - 14:45 - 15:15 - 15:45 - 16:15 - 16:45 - 17:15 - 17:45 - 18:15 - 18:45 - 19:15 - 19:45 - 20:15 - 20:45 - 21:15 - 21:45 - 22:15 ( 23:15 - 00:15 - 01:15, 1jul-31ago )
 • domingo y festivos
  08:45 - 09:45 - 10:45 - 11:15 - 11:45 - 12:15 - 12:45 - 13:15 - 13:45 - 14:15 - 14:45 - 15:15 - 15:45 - 16:15 - 16:45 - 17:15 - 17:45 - 18:15 - 18:45 - 19:15 - 19:45 - 20:15 - 20:45 - 21:15 - 21:45 - 22:15 ( 23:15 - 00:15 - 01:15, 1jul-31ago )
 • + especiales 
  (18-19-20-21-24-26-27jul // 17-18-21-22-23-24-31ago)
  2:15 - 03:15 


LÍNEA AUTOBUS VILAXOÁN (por Ferrazo)
VILAGARCÍA > VILAXOÁN (por Ferrazo)

lunes a viernes
07:30 - 08:30 - 09:30 - 10:30 - 11:30 - 12:30 - 13:30 - 18:00 - 19:00 - 20:00

sábado
07:30 - 08:30 - 09:30 - 10:30 - 11:30 - 12:30 - 13:30 - 18:00 - 19:00

domingo y festivos
10:10

VILAXOÁN (por Ferrazo) > VILAGARCÍA


lunes a viernes
07:40 - 08:40 - 09:40 - 10:40 - 11:40 - 12:45 - 13:45 - 18:05 - 19:05 - 20:05

sábado
07:40 - 08:40 - 09:40 - 10:40 - 11:40 - 12:45 - 13:45 - 18:05 - 19:05

domingo y festivos
10:20

LÍNEA AUTOBUS O RIAL 

VILAGARCÍA - O RIAL

lunes a viernes
08:15 - 09:15 - 10:15 - 12:20 - 13:05 - 15:45 - 17:45 - 19:15 - 21:15

sábado
08:15 - 09:15 - 10:15 - 12:20 - 13:05 - 15:45 - 17:45 - 19:15 - 21:15

domingo y festivos
15:45 - 17:45 - 19:15 - 21:15

O RIAL - VILAGARCÍA

lunes a viernes
08:30 - 09:30 - 10:30 - 12:45 - 15:00 - 16:00 - 18:00 - 19:30 - 21:30

sábado
08:30 - 09:30 - 10:30 - 12:45 - 15:00 - 16:00 - 18:00 - 19:30 - 21:30

domingo y festivos
16:00 - 18:00 - 19:30 - 21:30

LÍNEA AUTOBUS GUILLÁN 

Paradas: Praza da Peixería > Ramal > San José > Puente > As Pias > Pereira > Caldihuela > Capilla > Plaza > Glorieta

VILAGARCÍA - GUILLÁN

lunes a viernes
07:50 - 09:30 - 10:30 - 11:30 - 12:30 - 16:10 - 18:30

sábado
09:30 - 10:30 - 11:30 - 12:30

GUILLÁN - VILAGARCÍA

lunes a viernes
08:00 - 09:40 - 10:40 - 11:40 - 12:40 - 16:20 - 18:40

sábado
09:40 - 10:40 - 11:40 - 12:40

LÍNEA AUTOBUS CORNAZO 

Paradas: Praza da Peixería - Neira - Nemesio - As Bocas - A Laxe - A Veiga - A Granxa - A Cruz - Igrexia . Rebelle - Paradela

VILAGARCÍA - CORNAZO

lunes a viernes
08:15 - 10:00 - 11:00 - 12:15 - 16:30 - 19:35

sábado
08:15 - 10:00 - 11:00 - 12:15

CORNAZO - VILAGARCÍA

lunes a viernes
08:25 - 10:15 - 11:15 - 12:30 - 16:45 - 19:45

sábado
08:25 - 10:15 - 11:15 - 12:30

LÍNEA AUTOBUS TRABANCA BADIÑA 

Paradas: Praza da Peixería > San Roque > Carolinas > Glorieta Polígono > Maderas > Portugués > Carús

VILAGARCÍA - TRABANCA BADIÑA

lunes a viernes
09:50 - 10:50 - 11:50 - 13:00 - 15:50 - 19:15

martes y sábado
08:10 - 09:10 - 9:50 - 10:50 - 11:50 - 13:00

TRABANCA BADIÑA - VILAGARCÍA

lunes a viernes
10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:15 - 16:00 - 19:20

sábado
08:20 - 09:20 - 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:15

LÍNEA AUTOBUS TRABANCA SARDIÑEIRA 

Paradas: Praza da Peixería - Parque Miguel Hernández - Ramal - San José - Praia Compostela - Vivendas Renfe - Vintecinco - Loureiro

VILAGARCÍA - TRABANCA SARDIÑEIRA

lunes a viernes
09:45 - 11:45

martes y sábados
09:45 - 10:45 - 11:45

TRABANCA SARDIÑEIRA - VILAGARCÍA

lunes a viernes
09:50 - 11:50

martes y sábado
09:50 - 10:50 - 11:50

LÍNEA AUTOBUS A TORRE 

Paradas: Praza Peixería > Praza de A Torre > O Porto

VILAGARCÍA - A TORRE

lunes a viernes
09:50 - 11:50 - 19:15

sábado
09:50 - 11:50

A TORRE - VILAGARCÍA

lunes a viernes
10:00 - 12:00 - 19:20

sábado
10:00 - 12:00

LÍNEA AUTOBUS RENZA 

VILAGARCÍA - RENZA

lunes a viernes
07:45 - 09:30 - 11:30 - 13:00 - 17:30* - 20:15*
* pasa por Polideportivo Fontecarmoa

sábado
09:30 - 11:30 - 13:00

RENZA - VILAGARCÍA

lunes a viernes
07:55 - 09:45 - 11:45 - 17:40* - 20:30*
* pasa por Polideportivo Fontecarmoa

sábado
09:45 - 11:45

LÍNEA AUTOBUS ANDRÁS 

Paradas: Praza da Peixería - Neira - Caixanova - Piñeiriño - Reiriz - Iglesia Fontecarmoa - Fuente - Baqueliñas - O Piñeiro - Capilla - Campo - Cruca - Monte - András

VILAGARCÍA > ANDRÁS

lunes a viernes
09:30 - 11:30

martes y sábado
07:30 - 09:30 - 11:30 - 13:00

ANDRÁS > VILAGARCÍA

lunes a viernes
09:45 - 11:45

martes y sábado
07:45 - 09:45 - 11:45 - 13:15

LÍNEA AUTOBUS POLIDEPORTIVO FONTECARMOA - PISCINA 

VILAGARCÍA > POLIDEP FONTECARMOA

lunes a viernes
17:30 - 18:45 - 20:15

POLIDEP FONTECARMOA > VILAGARCÍA

lunes a viernes
17:50 - 18:50 - 20:30

LÍNEA AUTOBUS GALÁNS 

Paradas: Praza da Peixería - Neira - Caixanova - Piñeiriño - Vilaboa - Figueirido - San Cibrán - Sobrán - Rosales - Faxilde - Galáns

VILAGARCÍA - GALÁNS

martes y sábado
07:30 - 13:00

GALÁNS - VILAGARCÍA

martes y sábado
07:45 - 13:15

LÍNEA AUTOBUS BAMIO 

Paradas: Estación > Ramal > Praia Compostela > Vintecinco > Carril > Campanario > Salgueiral > Vilar > San Xoán > Nogueirido > Barrio Pedroso

VILAGARCÍA - BAMIO

lunes a viernes
08:15 - 9:00 - 10:15 - 11:15 - 12:15 - 13:15 - 14:15 - 15:30 - 17:00 - 19:00 - 20:30 - 22:15*

sábado
09:45 - 10:45 - 11:15 - 12:15 - 13:15 - 14:15 - 17:45 - 20:30 - 22:15*

domingo y festivos
10:15* - 12:15* - 17:00 - 20:30 - 22:15

* desde peixería

BAMIO - VILAGARCÍA

lunes a viernes
07:20 - 08:20 - 09:20 - 10:20 - 11:20 - 12:00 - 13:20 - 16:20 - 17:50 - 20:05 - 21:20 - 22:30

sábado
08:20 - 09:20 - 10:20 - 11:20 - 12:00 - 16:20 - 19:20 - 22:30

domingo y festivos
10:30 - 12:30 - 17:50 - 21:20

LÍNEA AUTOBUS BUSTO ABALO 

VILAGARCÍA - BUSTO ABALO

martes y sábado
12:15

BUSTO ABALO - VILAGARCÍA

martes
09:50

sábado
09:15

LÍNEA AUTOBUS DIMO 

VILAGARCÍA - DIMO

lunes a viernes
11:15 - 13:15 - 17:00 - 20:30

sábado
09:45 - 11:15 - 13:15 - 20:30

domingo y festivos
17:00 - 20:30 - 22:15

DIMO - VILAGARCÍA

lunes a viernes
08:05 - 10:05 - 11:50 - 17:35 - 21:05

sábado
08:05 - 10:05 - 11:50

domingo y festivos
17:35 - 21:05

LÍNEA AUTOBUS CATOIRA 

Paradas: Estación > Ramal > Praia Compostela > Vintecinco > Carríl > Campanario > Salgueiral > Vilar > San Xoán > Nogueirido > Pedroso > Abalo > Busto de Abalo>- Catoira

VILAGARCÍA - CATOIRA

lunes a viernes
08:15 - 09:00 - 10:15 - 11:15 - 12:15 - 13:15 - 14:15 - 15:30 - 17:00 - 19:00 - 20:30

sábado
09:45 - 10:45 - 11:15 - 12:15 - 13:15 - 14:15 - 17:45 - 20:30

domingo y festivos
17:00 - 20:30 - 22:15

CATOIRA - VILAGARCÍA

lunes a viernes
08:15 - 09:15 - 10:15 - 11:15 - 11:55 - 13:15 - 16:15 - 17:45 - 20:00 -21:15

sábado
08:15 - 09:15 - 10:15 - 11:15 - 11:55 - 16:15 - 19:15

domingo y festivos
17:45 - 21:15

LÍNEA AUTOBUS COAXE 

VILAGARCÍA - COAXE

lunes a viernes
11:15 - 17:45

sábado
11:15

domingo y festivos
17:00 - 20:30

COAXE - VILAGARCÍA

lun-vie
08:00 - 11:45 - 17:30

sábado
08:00 - 11:45

domingo y festivos
17:30 - 21:00

LÍNEA AUTOBUS CESURES 

VILAGARCÍA - CESURES

lunes a viernes
12:15 - 14:15 - 19:00

sábado
12:15

CESURES - VILAGARCÍA

lun-vie
08:00 - 10:00 - 13:00 - 16:00 - 19:45

sábado
09:00 - 16:00

LÍNEA AUTOBUS PONTEVEDRA 

Paradas: Vilagarcía > Rubiáns > Hospital/Ande > San Simón > Baión > Vilanoviña > A Goulla > San Lorenzo > E.Mosteiro > Curro > A Devesa > San Caetano > Campañó > Pontevedra
Trayecto: 45min
Opera: Nuñez Barros

VILAGARCÍA - PONTEVEDRA

lunes a viernes
07:00 - 07:30 - 08:00 - 09:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00 - 18:00 - 19:00 - 20:00 - 20:30

sábado
08:30 - 11:00 - 12:00 - 15:00 - 17:00 - 20:00

domingo y festivos
08:30 - 12:00 - 15:00 - 17:00 - 20:00

PONTEVEDRA - VILAGARCÍA

lunes a viernes
08:00 - 09:00 - 10:00 - 11:00 - 12:15 - 13:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 16:45 - 18:00 - 19:00 - 20:00 - 21:00 - 21:45

sábado
09:00 - 10:00 - 12:00 - 13:00 - 16:00 - 19:00 - 21:00

domingo y festivos
11:00 - 13:00 - 16:00 - 18:00 - 21:00


LÍNEA AUTOBUS PORTAS 

Paradas: Vilagarcía > Rubiáns > Hospital/Ande - San Simón - Baión - Vilanoviña - A Goulla - Romai - Portas
Trayecto: 35min
Opera: Nuñez Barros

VILAGARCÍA - ROMAI - PORTAS

lunes a viernes
13:15 - 19:00

PORTAS - VILAGARCÍA

lunes a viernes
07:20

LÍNEA AUTOBUS GODOS 

Paradas: Godos - San Simón - Hospital/Ande - Rubiáns - Vilagarcía
Trayecto: 20min
Nuñez Barros

GODOS - VILAGARCÍA

lunes a viernes
08:05 - 10:00

VILAGARCÍA - GODOS

lunes a sábado
13:15


Publicar un comentario

 
Top