--> PISTA HIELO Feria de Atracciones Infantiles Fexturrón | 30dic-6ene

0
11h-14h y 17h-22h en Fexdega, Vilagarcía. Entrada libre. Precio +5€  

PISTA HIELO Feria de Atracciones Infantiles Fexturrón 

Fexturrón, que colle o relevo da feira coñecida como Arosa Park, inclue pista de xeo, atraccións e actividades. A entrada ao recinto e libre.

HORARIOS

Pista y tobogán Hielo
11h-14h y 17h-22h 

Atracciones y actividades 
17h-21h 
Pista de choques, dragón, cadenas, camas elásticas, hinchables, cars, tirachinas, tirolinas...
Los días 24 y 31 de diciembre se cierra a las 19h. El 25 de diciembre abre a las 17h.  
PREZOS

Pista de Xeo 
7€ (1 entrada de 50min)
10€ (tarifa plana tempo ilimitado 1 día)
54€ (bono 10 entradas de 50min c/u)
(alquiler de patines incluido en la pista de hielo) (precios especiales a grupos)

Tobogán de Xeo 
5€ (6 tickets)

Pista+Tobogán  
10€ (1 entrada pista+ 4 tobogán)

Atraccións  
6€ por 8 tickets

30nov, 31nov, 01dic, 02dic, 03dic, 04dic, 05dic, 06dic, 07dic, 08dic, 09dic, 10dic, 11dic, 12dic, 13dic, 14dic, 15dic, 16dic, 17dic, 18dic, 19dic, 20dic, 21dic, 22dic, 23dic, 24dic, 25dic, 26dic, 27dic, 28dic, 29dic, 30dic, diciembre 2019 
02ene'20, 03ene'20, 04ene'20, 05ene'20, 06ene'20 enero 2020 
nadal, navidad, feria, feira pista, xeo  
 👪 infantil, atracciones, feria,  

COSTES:
Concellerías de Xuventude e Promoción Económica
Concello Vilagarcía  21.822,35 € (IVE incluído) a favor de:

C&C Camarero & Cubo Ocio S.L., por un importe de 18.150 € (ive engadido) con cargo á
partida 2314.22624, para a decoración e acondicionamento do espazo do evento, organización
de actividades, pista de xeo, parque de atraccións, obradoiros, ludoteca., de conformidade coa
seguinte proposta para o desenvolvemento da actividade (ver programa adxunto) e coas
seguintes actividades e prezos:

Pista de xeo:
• Entrada Xeral da Pista 7€
• Bono de 10 entradas 54€
• Tarifa Plana 10€
• Prezos especiais para centros escolares e colectivos
Tobogán de xeo:
• Prezo único 6 tickets 5€
• Bono 1 entrada Pista de xeo+4 tickets tobogán 10€
Parque de atraccións
• Prezo único 8 tickets 6€

A empresa adxudicataria, asumirá as obrigas especificadas na proposta presentada e
principalmente:
- Asumirán ao seu exclusivo cargo e terán concertado na data de inicio da actividade unha póliza
de seguro de accidentes e responsabilidade civil, quedando o Concello exonerado de calquera
responsabilidade por este concepto.

- Baygar SL, por importe de 3.672,35 € (Ive engadido) con cargo á partida 2314.203, para o
aluguer e montaxe de andamios.

DISTRIBUCIÓN DO GASTO: Tendo en conta que as actividades afectan a dous exercizos
presupuestarios, a distribución do gasto farase atendendo ao número de días en que a mesma se
desenvolverá en cada un de ditos anos e tendo en conta o peche do exercizo presupuestario, da
seguinte maneira:

Empresa C&C Camarero e Cubo Ocio S.L: (programa de actividades)
Custo total da actividade: 18.150 € (ive engadido)
Días totais de actividade: Do 29 de novembro de 2019 a 6 de xaneiro de 2020 (39 días)
Custo da actividade por día: 465,39 € (ive engadido)
Anualidade Período de actividade Nº días Total gasto
2019 Do 29 de novembro ao 31 de decembro (ambos inclusive)
(a factura desta parte será emitida pola empresa con data límite o 20 de decembro) 33 15.357,70 €
2020 Do 1 de ao 6 de xaneiro de 2020 6 2.792,30 €

Empresa Baygar (aluguer andamiaxe)
Custo total da actividade: 3.672,35 (ive engadido)
Días totais de actividade: Do 29 de novembro de 2019 a 6 de xaneiro de 2020 (39 días)
Custo da actividade por día: 94,16 € (ive engadido)
Anualidade Período de actividade Nº días Total gasto
2020 Do 29 de novembro de 2019 ao 6 de xaneiro de 2010 39 3.672,35 € (ive engadido)

Publicar un comentario

 
Top