0

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Vilagarcía de Arousa

Servicio Municipal de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Vilagarcía de Arousa.


Tlf 986-512020
Fax 986 51 21 20
Móv: 617471306
proteccioncivil@vilagarcia.gal

Avenida Agustín Romero Nº 52
Villagarcía de Arosa

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Vilagarcía se fundó el día 17 de Noviembre de 1992

El 18 de abril de 1994 se publicó en el B.O.P. la aprobación definitiva de los estatutos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Exmo. Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa.

Con posterioridad y para adaptarlos al Decreto 56/2000 de 3 de marzo se reformaron los estatutos quedando aprobados de esta reforma el día 23 de octubre de 2000


Nº de voluntarios: 43


Quen somos:Protección Civil é un servicio público no que na súa organización, funcionamento e execución participan as diferentes administracións, así coma os cidadáns, mediante o cumprimento dos correspondentes deberes e a prestación da colaboración voluntaria. A acción permanente das administracións públicas no eido da Protección Civil oriéntase ó estudio e prevención das situacións de grave risco, catástrofe extraordinaria ou calamidade pública nas que poidan perigar de forma masiva a integridade física das persoas, e á protección e socorro destas nos casos que estas situacións se produzan.

A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil constituíuse o 17 de novembro de 1992. Na actualidade ocúpase do servicio de extinción de incendios e salvamento (bombeiros). Para iso conta cunha serie de recursos humanos e materias (rescates, incendios, accidentes de tráfico, salvamento subacuático).

A Agrupación conta con 42 voluntarios, baixo a presidencia de Javier Guillán Busto. O servicio depende organicamente da Concellería de Protección Civil.

Ademais das funcións propios de extinción de incendios e salvamento, a Agrupación realiza ó cabo do ano diversas actividades de información sobre primeiros auxilios e emerxencias para varios colectivos, pero principalmente asociacións de mulleres, da terceira idade e centros escolares. Do mesmo xeito, colabora en cantas actividades lúdicas e deportivas se celebran na localidade.
A quen vai dirixida:A poboación en xeral


Quen pode colaborar:Calquer cidadan de vilagarcía maio de 16 anos


Poboación destinataria segundo segmento de idade:- Xuvenil
- Adulta
- Maior


Poboación destinataria segundo sexo:- Mulleres
- Homes


Áreas de intervención:- Vol. e cooperación
- Vol. cívico


Ámbitos do voluntariado:- Admin. pública e voluntariado


Fuente: http://www.voluntariadogalego.org/

Publicar un comentario

 
Top