PETROGLIFO DOS BALLOTES

Deja una reseña

Descripción

Arqueología

PETROGLIFO OS BALLOTES - MEADELO

Petróglifo/Estación de arte rupestre,
O Salgueiral, Bamio (San Xens)

Cronoloxía: Idade do Bronce,

O conxunto de petróglifos Os Ballotes – Meadelo é un dos máis coñecidos e estudados de Galicia desde comezos do século XX. Ademais, dado o seu pronto descubrimento e o seu interese, é unha das estacións de arte rupestre máis citadas pola bibliografía. Foi repetidamente citado nas sínteses de numerosos autores, e visitado a principios e mediados de século por numerosos investigadores ilustres. A pesar de tan importante difusión, sempre foi un xacemento arqueolóxico un pouco abandonado, cuberto de herbas e rodeado dun enreixado metálico que se foi oxidando co tempo. No ano 2009, o Concello de Vilagarcía contratou a realización de traballos de arqueoloxía nos petróglifos, co fin de documentar a totalidade dos xacementos, e proceder á súa lectura, interpretación e rexistro, así coma unha diagnose e proposta de tratamento de conservación e restauración. Mais o xacemento continúa baixo un descoñecemento por parte da sociedade do seu valor en favor da debida comprensión do mundo dos petróglifos galegos.

Entre os gravados figurativos presentes nestes petróglifos, pódense admirar unha gran cantidade e variedade de animais (chamadas figuras zoomorfas), entre os que destacan os cérvidos. Tamén hai escenas de animais en actitude de berregar, e composicións nas que os cuadrúpedes ordénanse de forma lineal; outras de cervos arrastrando posibles discos solares, e tamén, existe unha na que podería representarse unha escena de equitación.

Dos sete xacementos catalogados, catro pertencen ao conxunto dos Ballotes e, os outros tres, o do Meadelo. O xacemento (YA090513N01) recibe o nome de Petróglifo do Vilar. Trátase dun afloramento abombado cunhas dimensións aproximadas de 5 metros de diámetro, situado de maneira illada na esquina norleste do conxunto dos Ballotes. Os motivos representados son fundamentalmente, de tipo esquemático-xeométrico. Este xacemento foi descuberto na intervención do 2009. O xacemento (YA090513N02), recibe o nome de Ballotes 3, e está formado por dúas rochas. A rocha 1 ten unhas dimensións de 4,69 x 2,95 m con forma triangular e abombada. Os gravados consisten en 3 motivos circulares formados por círculos concéntricos con numerosas cazoletas no seu interior e un cérvido baixo eles. A outra rocha, está situada a 3,7 metros da primeira e mide 2 x 1,3 metros. Presenta uns pequenos sucos soltos e inconexos que debido ó seu grado de deterioro son case imperceptibles. O xacemento (YA090515N01), recibe o nome de Ballotes 1, e tamén está formado por dúas rochas. A primeira corresponde co GA36060003 e coas figuras nº 1, 2, 3 e 4 de Bouza Brey. Ten forma de bolo e mide 5,9 x 3,9 metros. Consta de tres tipos diferentes de representacións, oito zoomorfos, xeométricos e cazoletas. A outra rocha, mide 1,95 x 2,2 metros e atópase fracturada por un dos lados. Ten representado un cuadrúpede e unha cazoleta. E por último, o xacemento (YA090612N01), recibe o nome de Ballotes 2 e trátase dun grande afloramento formado por 7 rochas. O afloramento domina a parte superior da área de concentración dos petróglifos e ten unhas dimensións aproximadas de 6,7 x 4,8 metros. A rocha 1 correspóndese coas figuras nº8 e 9 de Bouza Brey. O motivo principal está formado por unha composición de círculos concéntricos e cazoletas no interior conectados por diversos sucos. Ademais, hai cinco cuadrúpedes moi esquematizados que corresponden coa figura nº 5 de Bouza Brey. Na rocha 2 aparecen unha combinación de xeométricos e zoomorfos, e un posible labirinto. Na rocha 3 hai dous xeométricos e dous cuadrúpedes mirando cara o sur cunha grande cornamenta. Na rocha 4, hai representado un cérvido e dous círculos. Na rocha 5, combínanse numerosa figuras xeométricas e figurativas. Na rocha 6, represéntase unha posible escena de monta que xa documentara Anati nos anos 60. e na rocha 7, hai un cuadrúpede moi esquematizado, un círculo cunha cazoleta no centro e sete ó redor.Representación en 3D de rocha 1 do xacemento YA090515N01(petroglifo do Vilar), Os Ballotes, en Bamio:

Relacionados

3926859000214292742

Deja una reseña

Número de cuenta Añadir a la lista Añadir a favoritos Añadir Dirección Aplicar Archivar Dirección de facturación y de envío Dirección de facturación Detalles de facturación Cancelar respuesta Lista Contra reembolso Comprobar Cheque Nombre de empresa País Código de cupón Coupon value Coupon Customer details Direct Bank Transfer Email Email... Email Nombre Envío gratis Guía Introduce palabras clave y pulsa enter... artículos para la lista Apellidos Enlace Haz tu pago directamente en nuestra conta bancaria. Utiliza el ID de pedido como referencia de pago. O seu pedido non será enviado ata que os fondos se aclaren na nosa conta Mensaje MÉTODO Nombre NUEVO PEDIDO No se encontró ningún resultados que coincida con su consulta En venta Detalles del pedido ID del pedido Notas de pedido Info/Pedir por Whatsapp Os nosos datos bancarios No disponible FALTA LA PÁGINA Pagar a través de PayPal; puede pagar con tarjeta de crédito si no tiene una cuenta de PayPal Paga en efectivo en la entrega. Método de pago Teléfono Hacer un pedido Envía tu cheque a Código postal / Zip Precio Proceder a la compra Producto Cantidad Leer más Eliminar de la lista Eliminar de favoritos Enviar Quieres enviar a una dirección diferente? Dirección de envío Envío e manipulación Envío Se eliminaron algunos elementos o la web está en modo privado. Recarga y ponte en contacto con el administrador Algunos artículos no tienen precio. Recarga y ponte en contacto con el administrador para actualizar Algo salió mal Código de Clasificación SUBSCRIBETE Subtotal después de aplicar cupón Subtotal Gracias. Tu pedido fue recibido La lista está vacía ahora La lista de favoritos está vacía ahora Este cupón no está disponible Esta búsqueda puede ayudarte a encontrar lo que necesitas Total Ciudad/Provincia/Estado Actualizar lista Ver todos los productos de Ver lista Ver favoritos añadido correctamente a tu lista añadido correctamente a favoritos Favoritos Tu pedido