0

ASOCIACIÓN 

AROUSA EN BICI 

arousaenbici@gmail.com

A Asociación Arousa en Bici está formada por un grupo amplo de persoas que practican cicloturismo e reivindican o uso da bicicleta como medio de transporte alternativo para o desempeño das actividades da vida cotián.

Obxectivos 

 • Unir os esforzos e iniciativas de cantas persoas e institucións interesadas na promoción e defensa do ciclista e da bicicleta. 
 • Fomentar o uso da bicicleta, tanto na cidade como no campo, como medio de transporte, deporte e diversión.
 • Interesar dos organismos públicos a protección do ciclista e da bicicleta, mediante a creación de carrís-bici, aparcamentos específicos, campañas de promoción e actividades de seguridade vial.
 • Organizar todo tipo de actividades educativas, deportivas, turísticas e recreativas nas que se utilice a bicicleta.
 • Incentivar os estudios, publicacións e exhibicións relacionadas co ciclista e a bicicleta.
 • Defender os usuarios da bicicleta e os consumidores de bens e servicios asociados a mesma.
 • Programar e organizar rutas cicloturistas como acercamento a Natureza e o Patrimonio Cultural.
 • Programar actividades en defensa do medio ambiente, destacando que a bicicleta é o medio de transporte máis ecolóxico.
 • Conseguir a maior interrelación entre a bicicleta e o transporte público.
 • Intervir na realización de actos culturais e como soporte de dinamización social e cultural.
 • Actuar como Entidade prestadora de servicios a xuventude.

Actividades

 • Saídas cicloturistas.
 • Deseñar itinerarios adecuados para o uso da bicicleta.
 • Demandar as diferentes administracións medidas que faciliten o uso da bicicleta.
 • Colaborar na organización dos Días da Bicicleta, Días sen coches e actividades semellantes.
 • Colaborar con institucións e/ou particulares, facilitando información referente ao uso da bicicleta.
 • Organizar charlas, exposicións... divulgativos do uso da bicicleta.
 • A xunta directiva reúnese tódos os primeiros mércores de cada mes na Casa de Xuventude de Vilagarcía e poden asistir os socios que queiran.

Publicar un comentario

 
Top