GALA Perla de Arousa | 8jul

Deja una reseña

Descripción

Viernes 8 de julio en Auditorio de Vilagarcía. 

Gala de la Escuela Perla de Arousa 08jul.2022 8jul.2022


EVENTOS ANTERIORES PASADOS

ACTO Entrega de premios do concurso de Poesía en Galego Xoaquina Trillo | 19feb

ACTO Entrega de premios do concurso de Poesía en Galego Xoaquina Trillo | 19feb

Entrega de premios do concurso de Poesía en Galego Xoaquina Trillo.

O sábado 19 de febreiro do 2022 as 18:00 h na Sala de Conferencias do Auditorio de Vilagarcía. 

Entrada libre 


PREMIO POESÍA en lingua galega Xoquina Trillo

Para estudantes da ESO de toda Galicia (de entre 12 e 16 anos) que poderán presentar os seus traballos ata o día 10 de xaneiro. Un poema escrito en galego, que non exceda os 60 versos e que deberá ser inédito, orixinal e non ter sido premiado en ningún outro certame.

O sobre co seu contido será depositado nunha furna que estará situada nun lugar sinalado e publicitado no Centro Comercial Arousa de Vilagarcía. 

Establécense tres premios: O primeiro dotado con 100 euros en metálico e un vale-compra do mesmo importe para gastar nos establecementos do Centro Comercial Arousa. O segundo premio consistirá en 50 euros e vale comprar por importe doutros 50, e o terceiro en 25 euros e vale da mesma cantidade. Todos os premiados recibirán un diploma acreditativo e un lote de agasallos.
Para a entrega dos premios organizarase un acto público a celebrar no mes de febreiro no marco dos actos conmemorativos do nacemento de Rosalía de Castro.
Organiza Mesa das Verbas. Colabora Concello de Vilagarcía e Centro Comercial Arousa 

A Asociación Cultural Mesa das Verbas de Vilagarcía de Arousa en colaboración coa Concellería de Cultura do Concello de Vilagarcía de Arousa e co Centro Comercial Arousa de Vilagarcía convoca o I Concurso de Poesía en Lingua Galega “Xaquina Trillo”, que se rexerá sobre as seguintes bases e indicando que o fallo do xurado será inapelable e será este o intérprete do contido e do espírito destas bases. A participación neste concurso implica a aceptación plena e absoluta das bases e aceptación sen
condicións das decisións soberanas do xurado. 
 • I. O concurso está dirixido á participación da mocidade que estea a cursar os estudos do Ensino Secundario Obrigatorio (ESO); é dicir destinado a mozas e mozos entre 12 e 16 anos. A idade acreditarase presentando unha fotocopia do NIF ou co resgardo da matrícula na ESO no presente curso escolar 2021-2022.
 • II. Os premios en ningún caso poderán declarase desertos, agás no caso da non participación.
 • III. Participarase cun poema que non exceda dos 60 versos, extensión máxima sesenta versos. O poema ten que ser inédito e orixinal e non ter sido premiado en ningún outro concurso.
 • IV. O poema ten que estar escrito necesariamente en idioma galego.
 • V. Presentarase baixo plica, do seguinte xeito: Nun sobre grande incluirase o poema, que non pode levar ningún signo de identidade, agás dun lema para o seu recoñecemento. Nun sobre pequeno, que se introducirá no grande irá unha cuartilla co lema e cos seguintes datos da autora ou do autor: a) Nome e apelidos; b) Idade acreditada coa fotocopia do NIF onde figura a data de nacemento ou unha copia do resgardo da matrícula na ESO correspondente ao curso escolar 2021-2022; c) Un enderezo de correo electrónico; d) Un número de teléfono; e) A dirección postal do autor; f) O nome e identificación do centro de estudos, g) Un pequeno escrito de autorización para a utilización dos datos persoais a efectos de participación no concurso, avalado pola nai/pai ou titor/a da persoa participante e co seu consentimento. O sobre pequeno levará eses datos no seu interior e estará pechado.
 • VI. O sobre co seu contido será depositado nunha furna que estará situada nun lugar sinalado e publicitado no Centro Comercial Arousa de Vilagarcía. Ou ben pode enviarse por correo postal ao seguinte enderezo: I Concurso de Poesía en Lingua Galega “Xaquina Trillo” - Dirección Centro Comercial Arousa, Prolongación Parque a Xunqueira, s/n – 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).
 • VII. O prazo de entrega será desde o 17 de novembro de 2021 ata o 10 de xaneiro de 2022.
 • VIII. O fallo darase a coñecer no mes de xaneiro de 2022. 
 • IX. A entrega de premios será no acto que celebre o Concello de Vilagarcía de Arousa co gallo do Día de Rosalía de 2022 e que oportunamente se anunciará.
 • X. Publicaranse os poemas premiados no blog: www.mesadasverbas.blogspot.com Tamén se publicarán nun número da nosa revista poética ANACO, editada polo Concello de Vilagarcía de Arousa. Para isto, os autores, por medio dos seus titores, cederán durante un ano os dereitos dos seus poemas para facilitar dita publicación.
 • XI. PREMIOS: a) 1º Premio que consistirá en 100 €, un vale de 100 € para gastar no Centro Comer7cial Arousa e xentileza do mesmo, un diploma e un agasallo do Concello de Vilagarcía de Arousa. b) 2º Premio que consistirá en 50 €, un vale de 50 € do Centro Comercial Arousa, un diploma e un agasallo do Concello de Vilagarcía de Arousa. c) 3º Premio que consistirá en 25 €, un vale de 25 € do Centro Comercial Arousa e un diploma e un agasallo do Concello de Vilagarcía de Arousa.
 • XII. O Xurado estará composto por un mínimo de tres persoas que serán designadas pola Asociación Cultural Mesa das Verbas, A Concellería de Cultura do Concello de Vilagarcía de Arousa e polo Centro Comercial Arousa.
 • XIII. Reitérase que o fallo do xurado é inapelable, encargado de dirimir e interpretar sobre as presentes bases e que a participación neste concurso supón a plena e absoluta aceptación das mesmas.
 • XIV. O resultado do concurso será dado a coñecer aos concursantes e será publicado no blog oficial da Asociación Cultural Mesa das Verbas antes citado, así como na web do Concello de Vilagarcía de Arousa e na web e Facebook do Centro Comercial Arousa. Tamén serán enviadas notas de prensa con toda a información pertinente sobre o concurso aos medios de comunicación social locais.
 • XV. O manexo dos datos persoais dos concursantes será exclusivamente para os asuntos relacionados con este concurso, publicidade, comunicacións, publicacións. Os concursantes premiados, por medio dos seus titores legais, cumplimentarán un documento para a autorización do manexo dos seus datos persoais cos fins exclusivos xa expresados deste concurso.
 • XVI. Os traballos non premiados poderán ser recollidos. Pasado un mes, procederase a súa destrución e xa non poderán ser reclamados.

O fin deste concurso é promover a creatividade en lingua galega e fomentar a poesía en idioma galego entre a mocidade. 
Amosar de antemán a nosa gratitude a todos os participantes, ao xurado, ás entidades colaboradoras e a todos cantos contribuíron ao anuncio, difusión e desenvolvemento, así como ao bo fin deste concurso.
Pretendemos a súa continuidade no tempo, compartindo ademais a arela do poeta Álvaro Cunqueiro de mil primaveras máis para a nosa lingua e para a nosa cultura.

A poetisa da Ría de Arousa

Con este certame, preténdese tamén dar a coñecer a figura e a obra de Xaquina Trillo (Vilagarcía de Arousa, 1016-2004), unha muller letrada e galeguista que conviviu e se doceiou cos intelectuais da época nuns tempos nos que o papel da muller non se deixaba visualizar. Esta situación pretende reverterse agora dedicándolle este premio e difundindo a súa vida e os seus poemas.

Do colexio León XIII a profesora e funcionaria de Xustiza

Xaquina formouse no lendario colexio León XII de Vilagarcía, onde recibiu clase de Aquilino Iglesia Alvariño. Sendo unha muller nova queda viúva con dúas fillas ao seu cargo e ten que sacar adiante a súa familia. Traballa como mestra substituta e percorre distintas vilas e aldeas de Galicia. Gana as oposicións a auxiliar de Xustiza e traballa na Audiencia Provincial da Coruña. Xubilaríase como funcionaria do Ministerio de Xustiza.

Entre as anécdotas da súa vida destacan que foi ela quen lle entregou un ramo de flores a Federico García Lorca cando este estivo en Vilagarcía coa compañía de teatro La Barraca en 1932, ou ter recibido as felicitacións do mesmo Castelao tras ter declamado un poema de Rosalía de Castro.

Unha muller con inquedanzas intelectuais, galeguista e á que caracterizada o seu bo humor, empezou a publicar a unha idade avanzada pechando unha bibliografía composta por seis poemarios:

Ceibos (1980).
Xanela aberta (1981).
Tempos idos (1983).
Védelos eí van (1985).
A rosa dos ventos (1989).
Compostela i as camelias (1992).

Cando faleceu estaba traballando nun poemario, aínda inédito, en homenaxe a grandes personalidades galegas.


Relacionados

8332605873248704326

Deja una reseña

Número de cuenta Añadir a la lista Añadir a favoritos Añadir Dirección Aplicar Archivar Dirección de facturación y de envío Dirección de facturación Detalles de facturación Cancelar respuesta Lista Contra reembolso Comprobar Cheque Nombre de empresa País Código de cupón Coupon value Coupon Customer details Direct Bank Transfer Email Email... Email Nombre Envío gratis Guía Introduce palabras clave y pulsa enter... artículos para la lista Apellidos Enlace Haz tu pago directamente en nuestra conta bancaria. Utiliza el ID de pedido como referencia de pago. O seu pedido non será enviado ata que os fondos se aclaren na nosa conta Mensaje MÉTODO Nombre NUEVO PEDIDO No se encontró ningún resultados que coincida con su consulta En venta Detalles del pedido ID del pedido Notas de pedido Info/Pedir por Whatsapp Os nosos datos bancarios No disponible FALTA LA PÁGINA Pagar a través de PayPal; puede pagar con tarjeta de crédito si no tiene una cuenta de PayPal Paga en efectivo en la entrega. Método de pago Teléfono Hacer un pedido Envía tu cheque a Código postal / Zip Precio Proceder a la compra Producto Cantidad Leer más Eliminar de la lista Eliminar de favoritos Enviar Quieres enviar a una dirección diferente? Dirección de envío Envío e manipulación Envío Se eliminaron algunos elementos o la web está en modo privado. Recarga y ponte en contacto con el administrador Algunos artículos no tienen precio. Recarga y ponte en contacto con el administrador para actualizar Algo salió mal Código de Clasificación SUBSCRIBETE Subtotal después de aplicar cupón Subtotal Gracias. Tu pedido fue recibido La lista está vacía ahora La lista de favoritos está vacía ahora Este cupón no está disponible Esta búsqueda puede ayudarte a encontrar lo que necesitas Total Ciudad/Provincia/Estado Actualizar lista Ver todos los productos de Ver lista Ver favoritos añadido correctamente a tu lista añadido correctamente a favoritos Favoritos Tu pedido